Wft Opleidingscentrum

 
 

EVC

"Opgedane kennis en vaardigheden op een objectieve manier erkennen" 

EVC staat voor Erkenning Verworven Competenties. Veel van onze kennis en vaardigheden hebben we opgedaan in de praktijk. Door werkend te leren en lerend te werken houden we dit op peil. Veel mensen weten echter niet dat zij opgedane kennis en vaardigheden officieel kunnen laten vastleggen en vervolgens om kunnen zetten in algemeen erkende diploma’s en certificaten. Door het erkennen van verworven competenties kan iemands waarde op de arbeidsmarkt gemakkelijk inzichtelijk worden gemaakt. 

Een EVC-Procedure is dus een hulpmiddel om de kennis en kunde van een persoon in kaart te brengen. Deze kennis en kunde kunnen verworven zijn op school of op het werk, maar ook daarbuiten. Zonder weer een volledig scholings- en/of opleidingstraject te hoeven volgen, kunnen kennis en ervaring door middel van een EVC-Procdure worden omgezet in een overdraagbaar ervaringscertificaat.

 

Voor wie is EVC?

Het vastleggen van eerder verworven competenties van mensen kan voordelen opleveren voor meerdere partijen. Wij onderscheiden hierbij de volgende drie partijen:

Werkzoekenden
Wanneer een werkzoekende weinig of geen diploma's heeft maar wel kennis en ervaring heeft opgedaan, is het mogelijk om dit vast te leggen in een ervaringscertificaat. Hierdoor kan een werkzoekende zijn of haar positie op de arbeidsmarkt verbeteren.

Werknemers 
Werknemers doen tijdens hun werkzaamheden kennis en ervaring op, waardoor men op een hoger niveau kan functioneren dan het laatst of hoogst behaalde diploma. De uitkomst van een EVC-Procedure kan inzicht geven in het huidige niveau van functioneren van een werknemer.

Werkgevers 
Voor werkgevers is het belangrijk om de kennis en kunde van het personeel inzichtelijk te maken en waar mogelijk te verhogen. Dit kan de inzetbaarheid van de medewerkers verhogen en een concurrentievoordeel opleveren. Het ervaringscertificaat brengt in kaart wat medewerkers al kunnen. Dit is een goede basis voor verdere ontwikkeling en scholing op maat.

 

Erkend assessmentcentrum
Onafhankelijk en betrouwbaar
Dynamisch en flexibel