Wft Opleidingscentrum

 
 

Assessments

Veel van onze kennis en vaardigheden hebben we geleerd in de praktijk. Door werkend te leren en lerend te werken houden we onze kennis en vaardigheden op peil. Veel mensen weten echter niet dat zij hun kwaliteiten kunnen omzetten in algemeen erkende diploma’s en certificaten. Door het inzichtelijk maken van competenties maakt u, of u nu een baan heeft of er een zoekt, gemakkelijk inzichtelijk wat u waard bent op de arbeidsmarkt.

Een assessment levert een beeld van kennis en vaardigheden op. Het is dus een hulpmiddel om uw kennis en vaardigheden in kaart te brengen. Die kennis kunt u verworven hebben op school, op het werk, thuis of door het beoefenen van hobby's. Zonder daarvoor weer naar school te hoeven kunt u uw kennis en ervaringen met een assessment omzetten in algemeen erkende diploma’s en of certificaten.

"Alles wat mensen tijdens hun leven leren op een goede manier zichtbaar maken en erkennen." 

Wat houdt een assessment precies in? Tegenwoordig worden opleidingen gegeven op basis van een basisopleiding of een herhalingsopleiding. Vooral de laatste variant is erg tijdrovend voor zowel personeel dat opnieuw gecertificeerd moet worden, als voor de bedrijven, die veel kostbare man-uren moeten missen omdat personeel op cursus is. Daarbij gaan her-certificeringen vaak gepaard met hoge bedragen die (jaarlijks) moeten worden opgebracht door werkgevers en voelt het als een “verplicht nummer” voor de deelnemers.

Het assessment speelt hier op in met de aanname dat een persoon die zich moet her-certificeren al een heel groot deel van de kennis bezit, en dat het dus nutteloos en inefficiënt is om een dergelijke cursist een compleet herhalingstraject te laten doorlopen. In plaats daarvan gaan wij met de cursist in gesprek. Dit noemen we een assessment. Tijdens dit gesprek wordt precies duidelijk wat de cursist al beheerst, en waar de kennis bijgeschaafd dient te worden. Vervolgens kan daar, indien nodig, op maat een training aan gekoppeld worden die zich specifiek op de te ontwikkelen punten richt, en kan de persoon hierna probleemloos een certificaat verlengen of behalen.

Hierdoor is een cursist ineens niet meer 8 uur weg van de werkplek, maar bijvoorbeeld nog maar 1 of 2 uur. Tijd en geld worden hiermee bespaard, zodat u zich nog meer kunt richten op uw kernactiviteiten.
 

Voor wie zijn assessments?

Assessments zijn in de eerste plaats bedoeld voor mensen die op een hoger niveau functioneren dan hun laatst behaalde diploma. Verder is een assessment ook geschikt voor personen van wie de kennis en vaardigheden nog niet eerder zijn erkend met een certificaat of diploma of waarvan deze niet (meer) geldig zijn (bijvoorbeeld her-certificerende opleidingen). Een assessment zorgt ervoor dat u beter inzetbaar bent én blijft.
 

Digitale Rapportage - Ervaringscertificaat

Wanneer het ervaringscertificaat wordt verzilverd door de opleider heeft de medewerker de bevestiging van zijn kennen en kunnen, maar ook de werkgever kan aantonen dat zijn medewerker over de specifieke deskundigheid beschikt welke vereist is om een bijvoorbeeld een heftruck en of reachtruck te besturen.
 

Inhoud Assessment

Het assessment houdt in dat de medewerkers in korte tijd worden getoetst op eerder verworven competenties uit de praktijk. In veel gevallen leidt dit traject tot een certificaat en hoeft niet de complete opleiding gevolgd te worden.
 

Voordelen

 • Digitale rapportage per kandidaat
 • Incompany
 • Bijscholingsadvies
 • Officieel erkend certificaat
 • 1 op 1 assessment
 • Besparing verleturen
 • Landelijke kwaliteitsnorm
 • Alleen opleiden waar nodig
 • Sterkte en zwakte analyse per afdeling, regio, bedrijf
 • Progressierapportages
 • Management informatie
 • Besparing loon uren
 • Sterkte en zwakte analyse per kandidaat
 • Sneller en eenvoudiger
Erkend assessmentcentrum
Onafhankelijk en betrouwbaar
Dynamisch en flexibel