Wft Opleidingscentrum

 
 

SOOB

Gecertificeerd exameninstelling Transport & Logistiek

Spectrum Benelux BV voldoet aan de eisen, die gesteld zijn aan de certificering. Op grond daarvan heeft Sectorinstituut Transport en Logistiek ons het certificaat ‘Gecertificeerd exameninstelling Transport en Logistiek’ verstrekt. Wij zijn gecertificeerd om examens af te nemen voor opleidingen waarvoor u via SOOB subsidie ontvangt.

Wat betekent SOOB?

SOOB staat voor Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en verhuur van mobiele kranen. Veel bedrijven in de sector transport en logistiek zijn aangesloten bij SOOB. Met geld uit het fonds stimuleert SOOB het opleiden en ontwikkelen van mensen binnen de branche.

Waarvoor geldt de SOOB-subsidie?

SOOB-subsidie is beschikbaar voor opleidingen die worden uitgevoerd door Gertificeerd Opleiders Transport & Logisitiek. Wanneer u medewerkers met SOOB-Subsidie opleidt, dan dient de opleiding te worden afgesloten met een officieel en onafhankelijk examen dat wordt afgenomen door een goedgekeurde exameninstelling. Op basis van het examen door Spectrum Benelux kan de klant aanspraak maken op een SOOB-subsidie.

 

Erkend assessmentcentrum
Onafhankelijk en betrouwbaar
Dynamisch en flexibel